SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

 1. Správce

Správcem osobních údajů je MUDr. Josef Maček, se sídlem Valašské Klobouky, Sadová 1015, PSČ 76601, IČ: 46310941 („Správce“).

 1. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

 • marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

 • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

 1. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 • "In my opinion, the doctor Maček is the best doctor in his field. And not only that. Even as a person he is friendly and he has a human understanding. I have gone to him for several years and he always help me with my trouble, even if other doctors didn’t know. I appreciate the doctor. I’m grateful for his help."

  Petra Malovana

  source: Známý lékař.cz

 • "MUDr. Josef Maček has human approach and he is professional. He always find the cause of my problems. I can recommend him. If you think the price is high, you should go to another doctor and your eyes roll. But I don’t know if you find another doctor with these therapeutic qualities."

  Thomas Stastny

  source: Známý lékař.cz

 • "MUDr. Maček is specialist in Chinese medicine. It is admirable that he always finds the true cause of the disease. With family and friends we have gone to him for ten years. He has a human approach. He has our complete confidence and with treatment outcome we are satisfied. I warmly recommend him. "

  Paul Kolar

  source: Známý lékař.cz

 • "Mr. Macek always helps me to 100 %. He is an excellent doctor who knows what he’s talking about. The doctor is inexpressible excellent. You won’t find so special doctor anywhere else. He is also pleasant and he is always willing to help."

  Vaclav Prochazka

  source: Známý lékař.cz

 • "I have known Dr. Maček for many years. I’m very satisfied with him. He helped me and my family many times. Treatment is expensive for someone. But inspections aren’t frequent, and therefore we can afford to visit the clinic 3 times a year. He can help and solve the problem. He is outstanding in his field. His approach is very human."

  Marie Slamova

  source: Známý lékař.cz

 • "Mr. Josef Maček is an absolute leader in the field of Chinese medicine. I have gone to him for a long time. He cured me always. I have lots of friends who come to him with a radically different health problems and they are also pleased with the result of the treatment. I recommend him."

  Patricia Urbanova

  source: Známý lékař.cz

 • "Yes, MUDr. Josef Maček is an excellent doctor and a specialist. For comparison: My friend paid tens of thousands crowns for infertility treatment abroad. But doctors didn’t help her. She paid only a frew hundred crowns at MUDr. Josef Maček. She knew the cause within a few minutes. She bought products to strengthen the institutions of Dr. Maček. She became pregnant within three months. I can recommend MUDr. Josef Maček."

  Marketa Svobodova

  source: Známý lékař.cz

 • "MUDr. Josef Maček is the greatest expert in the Czech Republic in terms of women’s infertility. He has the successes in treating acne, depression, psoriasis, migraine etc. I don’t think the prices are higher. I’m convinced that the price matches the quality."

  Lenka Bartosova

  source: Známý lékař.cz